Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Home
E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse umane
Parteneri PDF Print E-mail

Investeste in oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 1.3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de interventie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: “E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse umane”
Contract POSDRU/92/3.1/S/53763

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


 

Descriere proiect

“E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse umane” este un proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Axa prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale” care isi propune dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul specialiştilor din sectorul resurselor umane având ca efect creşterea numărului de afaceri pe aria celor 6 regiuni de dezvoltare, creşterea gradului de performanţă şi competenţă a persoanelor din sectorul resurselor umane şi a personalului din conducerea din IMM-urilor.

Proiectul este dezvoltat la nivel national, fiind rezultatul unui parteneriat intre urmatoarele institutii:
•    Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
•    Federatia „Junior Chamber International România”
•    D&D Research
•    Asociaţia naţională a editorilor şi autorilor de teste psihologice şi educaţionale

 

PREZENTARE PARTENERI

 

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative

Este o instituţie publică de învăţământ superior şi cercetare, cu personalitate juridică. Acest lucru este stipulat în Carta Universităţii, concepută ca un document cadru de susţinere şi promovare a propriilor norme, valori şi standarde academice. Fiind o instituţie publică îşi asumă obligaţii şi responsabilităţi în acord cu valorile şi criteriile de eficienţă specifice funcţionării în sectorul public: oferirea unor oportunităţi egale de învăţare tuturor studenţilor, prin raportare doar la motivaţiile şi abilităţile lor şi nu la considerente ce ţin de bunăstarea materială; sensibilitate crescută faţă de condiţiile sociale şi economice româneşti şi europene şi faţă de interesele studenţilor/absolvenţilor de a dobândi acele competenţe care să-i facă apţi să urmeze cariere competitive şi să-şi îmbunătăţească statusul social şi economic; promovarea şi dezvoltarea valorilor ce se referă la calitate, încredere, responsabilitate şi răspundere faţă de cetăţeni şi faţă de beneficiarii imediaţi-studenţii.
În ceea ce priveşte experienţa Solicitantului în domeniul educaţional se pot desprinde două aspecte: are experienţă prin însăşi statutul lui de instituţie publică de învăţământ superior având forme de specializare în domeniul psihologiei (nivel licenţă) şi ştiinţelor educaţiei (master în management educaţional şi comunicare instituţională); are experienţă în derularea de proiecte cu finanţare naţională şi internaţională privind: strategia de internaţionalizare a învăţământului românesc universitar, formarea iniţială şi continuă a resurselor umane din perspectiva calităţii educaţiei şi a stimulării potenţialului creativ; nevoi şi priorităţi de schimbare educaţională – fundament al dezvoltării şi modernizării învăţământului preuniversitar; strategii, sisteme, metode şi instrumente pentru managementul cunoaşterii în universităţi.
Aşa cum se poate observa Solicitantul are o experienţă bogată atât în formarea adulţilor prin intermediul masterelor şi programelor de specializare de scurta durată în domeniul afacerilor, cât şi în realizarea de strategii, metode şi instrumente care să ducă la creşterea calităţii educaţiei din mediul universitar, fiind una din universităţile cele mai prestigioase la nivel naţional. De-a lungul timpului, Solicitantul a fost implicat în proiecte de tip Tempus, Phare, Erasmus, Minerva, Banca Mondială, etc., iar la ora actuală derulează 18 proiecte de cercetare din care 7 sunt internaţionale. Cel mai important proiect derulat în instruirea în afaceri a fost crearea primei universităţi virtuale de afaceri, finanţată din fonduri Phare, în cadrul căreia s-au derulat cursuri de scurtă durată în domenii precum: management de proiect, marketing, finanţe, comunicare şi publicitate. Pe lângă propriile proiecte Solicitantul implementează, ca partener, proiecte din Fondurile Structurale în domeniul antreprenoriatului în cadrul cărora realizează conferinţe, mese rotunde şi cursuri în domeniul afacerilor destinate tinerilor antreprenori.

 

Federatia „Junior Chamber International România”

 

Este organizaţie nonguvernamentală şi nonprofit şi reprezentanţă locală a celei mai mari organizaţii internaţionale de tineri antreprenori, oameni de afaceri şi profesionişti din lume. Organizaţia mamă este prezentă în mai mult de 6.000 de comunităţi din peste 110 ţări, având peste 180.000 de membri fondatori şi milioane de alumni. Organizaţia s-a înfiinţat în România în anul 2003 şi a deschis, până în prezent, filiale locale în următoarele oraşe: Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Braşov, Cluj, Iaşi, Lugoj şi Sibiu având 150 de membrii.
Misiunea organizației este de a contribui la binele Comunităţii prin formarea de Lideri autentici şi Antreprenori ajutand astfel la dezvoltarea spiritului antreprenorial în comunităţile în care activează, precum şi la crearea unui mai bun mediu de afaceri, caracterizat de competitivitate, transparenţă şi etică.
Activităţile organizaţiei cuprind: Organizarea de evenimente de afaceri (BNE, TTI, BTC, BC) Organizarea de evenimente sociale (expoziţii, evenimente caritabile) Organizarea de competiţii de afaceri și antreprenoriat (BBP, CYEA) Organizarea de traininguri şi programe de formare pentru tineri antreprenori dar şi pentru certificarea internaţională a trainerilor prin intermediul universităţii organizaţiei mamă. Participarea la congrese şi conferinţe internaţionale în cadrul cărora promovează mediul de afaceri românesc. Organizaţia va contribui, în cadrul proiectului, cu expertiza pe care o deţin membrii acesteia specializaţi în diferite domenii, antreprenori şi deopotrivă traineri experimentaţi.

 

D&D Research

 

Este companie românească de cercetare şi consultanţă în marketing şi afaceri, fondată în 2000. De la înfiinţare, aprox. 85% din top -100 companii româneşti au colaborat (sau colaborează încă). Cele două nişe majore în piaţă, pe care şi le-a rezervat în timp, sunt:
(a) consultanţa în proiecte de antreprenoriat, de exemplu în lansarea de noi afaceri, linii de afaceri sau produse
(b) segmentarea psihografică de consumator, pentru poziţionarea strategică a produselor sau serviciilor.
Misiunea organizaţiei este legată de dorinţa de a oferi abordări inovative în cercetare şi consultanţă, care să ofere informaţii pertinente factorilor de decizie din business cu privire la acţiunile lor manageriale, informaţii care nu pot fi oferite în acelaşi mod sau cu aceeaşi uşurinţă prin metode tradiţionale.
O subsidiară a D&D Research este cea de teste psihologice profesioniste, care a fost înfiinţată în 2005 şi este specializată în cercetare organizaţională şi editare de teste psihologice dedicate printre altele şi activităţii de management şi HR strategic şi operaţional. În portofoliul ei de teste se află în acest moment probe prestigioase precum: CPI™ (California Psychological Inventory), AMI™ (Achievement Motivation Inventory), JVIS™ (Jackson Vocational Interest Survey), NEO PI-R™ (NEO Personality Inventory, Rev.), BFQ™-2 (Big Five Questionnaire), EQ-i™ (Emotional Quotient Inventory). Subsidiara Partenrului 2 este cel mai mare editor de teste psihologice din România, acoperind ~90% din piaţă.

 

Asociaţia naţională a editorilor şi autorilor de teste psihologice şi educaţionale

 

A fost fondat de principalii editori de teste psihologice din România, ca o modalitate de sindicalizare a eforturilor lor şi de colaborare în direcţia generării unui climat de competenţă şi etică în zona testării psihologice, în România.
O parte din obiectivele Asociatiei sunt precizate mai jos:
(a) promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniul psihometriei, a psihodiagnosticului şi în general a instrumentelor de evaluare psihologică şi educaţională;
(b) activităţi de formare profesională şi educaţie în domeniul general al psihometriei şi testării psihologice, dar şi ţintit pe anumite instrumente psihometrice;
(c) elaborarea unor instrumente şi tehnici psihologice ştiinţifice specifice domeniului psihometriei, a testării şi evaluării psihologice şi educaţionale;
(d) stimularea schimburilor ştiinţifice interne şi internaţionale în domeniile de interes;
(e) reprezentarea şi promovarea intereselor editorilor şi autorilor de teste şi instrumente psihologice în relaţia cu terţe părţi şi cu instituţii ale statului;
(f) implementarea standardelor internaţionale în domeniul editării, distribuţiei şi al utilizării testelor;
(g) editarea unei reviste de specialitate;
(h) acordarea de sprijin financiar membrilor care promovează realizarea obiectivelor acesteia;
(i) acordarea de sprijin financiar autorilor de teste din România, în vederea impulsionării dezvoltării de teste psihologice autohtone, validate ştiinţific.

 


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României