Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Home Grup tinta
PDF Print E-mail

 

METODOLOGIA DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA INCLUDERII LOR ÎN GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUIPentru a participa la activităţile acestui proiect strategic persoanele eligibile pentru grupul ţintă sunt:

G1 – 900 de persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă. Acest grup ţintă va cuprinde în special specialişti independenţi din sectorul resurselor umane (psihologi specializati in psihologia muncii si/sau organizationala, persoane care activeaza in departamente de resurse umane, manageri resurse umane, inspectori resurse umane). Ei reprezintă un segment de potenţiali antreprenori care necesită să îşi dezvolte noi abilităţi în condiţiile în care piaţa resurselor umane este în recesiune. Astfel, ei vor participa la sesiuni de instruire în antreprenoriat şi abilităţi manageriale.

G2 – 600 persoane din conducerea IMM-urilor (top şi middle manageri) care doresc să îşi dezvolte noi abilităţi manageriale, în contextul în care, gestionarea afacerilor devine din ce în ce mai dificilă din cauza depresiunii economiei globale.

Cei 1.500 de beneficiari ai proiectului vor proveni din șase regiuni de dezvoltare, din care 800 de persoane vor fi femei. De asemenea, jumătate dintre beneficiari vor proveni din mediul mic urban și mediul rural, în timp ce cealaltă jumătate va proveni din mediul mare urban.

Pentru constituirea acestui grup ţintă se va avea în vedere următoarea metodologie de selecţie:


• Pasul I:
Depunerea de către persoanele interesate a unui dosar de înscriere la interviu care să cuprindă: foto-copie carte identitate, foto-copie diplomă pentru ultimele studii absolvite (Bacalaureat/Licenţă/Master/Doctorat), adeverinţă de încadrare (din care să rezulte calitatea de manager sau de întreprinzător); adeverinţă de liberă practică dacă este cazul.
Se vor completa următoarele formulare în vederea selecţiei:
- Chestionar de înscriere
- Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
- Declaraţie pe propria răspundere că va participa la activităţile proiectului.


• Pasul II:
1. În conformitate cu cele stipulate în Cererea de prefinanţare (Anexa la Contractul POSDRU /92/3.1/S/53763 se vor aplica următoarele criterii obligatorii de includere în grupul ţintă
a. Se verifică apartenenţa la grupul
- Specialişti independenţi din sectorul resurselor umane (psihologi specializati in psihologia muncii si/sau organizationala, persoane care activeaza in departamente de resurse umane, manageri resurse umane, inspectori resurse umane)(900 de persoane)

- Persoane din conducerea IMM-urilor (top şi middle manageri) care doresc să îşi dezvolte noi abilităţi manageriale (600 de persoane)

- Egalitatea de şanse – în sensul în care se va acorda o atenţie specială numărului de femei participante la cursurile de formare (800 de persoane).
b. Se punctează îndeplinirea criteriilor din chestionarul de înscriere (gradul de interes faţă de activităţile proiectului, studii, numărul persoanelor subordonate, participarea la alte cursuri/instruiri în domeniu).
c. Persoanele care se înscriu primele şi îşi manifestă interesul de a participa la toate modulele de curs şi workshop conform programului stabilit, au prioritate în procesul de selecţie daca îndeplinesc toate cerintele din cererea de finanţare;
d. Persoanele care se înscriu şi doresc să-şi iniţieze propria afacere;

Ca urmare a aplicării criteriilor obligatorii privind structura grupului ţintă, candidaţii vor fi declaraţi “Eligibili” sau “Neeligibili”.
Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile menţionate mai sus atrage implicit poziţionarea candidatului într-o listă de aşteptare.


2. Formularul de înregistrare în grupul ţintă se va înregistra în baza de date a proiectului.
Această metodologie de selecţie va fi folosită în mod unitar de către toti partenerii implicaţi în selectarea grupului ţintă. Toate dosarele complete împreună cu un proces verbal de predare primire vor fi transmise în format fizic şi electronic (scanate originalele) echipei de implementare.
Selecţia grupului ţintă se va face cu respectarea principiul egalităţii de şanse (sex, naţionalitate, religie, etc.).