Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Home Obiective
PDF Print E-mail

 

Obiectivele proiectului


În contextul actualei crize economice, mediul de afaceri românesc s-a dovedit inadaptat la realităţile economiei capitaliste datorită factorului uman insuficient de pregătit, atât la nivel de top management cât şi la nivel de angajaţi, ceea ce a determinat o productivitate scăzută la nivelul companiilor. Un alt aspect de care nu s-a ţinut cont a fost gestionarea eficientă a resurselor umane din companii. Aceasta s-a realizat defectuos deoarece atât specialiştii interni în resurse umane cât şi cei externi (din afara companiei) nu au aplicat metodologii ştiinţifice în selecţia, recrutarea, instruirea şi gestionarea angajaţilor. Pe de altă parte, la nivel naţional, politicile de încurajare a antreprenoriatului sunt slab dezvoltate, iar indivizii nu au cunoştinţe de bază necesare pentru reuşita în afaceri. În acest sens, proiectul îşi propune următoarele:

Obiectivele generale:


- Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul specialiştilor din sectorul resurselor umane având ca efect creşterea numărului de afaceri pe aria celor 6 regiuni de dezvoltare.

- Creşterea gradului de performanţă şi competenţă a persoanelor din sectorul resurselor umane şi a personalului din conducerea din IMM-urilor.


Obiective specifice:


- Dezvoltarea unui program integrat de sprijin în afaceri şi transfer de kow how pentru specialiştii din domeniul resurselor umane ce presupune: consiliere, instruire, asistenţă, post – asistenţă şi finanţare, timp de 12 luni cu un cost de 4,4 mil lei.

- Dezvoltarea abilităţilor manageriale în rândul managerilor din companii şi specialiştilor din resurse umane cu ajutorul instrumentelor innovative din psihometrie timp de 10 luni cu un cost de 4,1 mil lei.

- Crearea unei reţele de consiliere şi training în antreprenoriat la nivelul a șase regiuni de dezvoltare.

- Creşterea gradului de informare cu 30% în rândul întreprinderilor şi specialiştilor în resurse umane cu privire la oportunităţile de antreprenoriat şi gestionarea eficientă a resurselor umane. Materializarea ideilor de afaceri în rândul grupui ţintă se va realiza cu ajutorul serviciilor de sprijin pentru iniţierea unei afaceri şi transferul de know how între întreprinderile existente şi cele nou înfiinţate. Formarea abilităţilor manageriale cu ajutorul instrumentelor din psihometrie vor avea ca rezultat promovarea creativităţii şi innovaţiei, proiectul încadrându-se astfel în Axa prioritară III “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, respectiv Domeniul Major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”.


Obiectivul general al POS DRU este atins de proiect prin dezvoltarea pe termen lung a capitalului uman din sectorul resurselor umane astfel încât IMM-urile din cele şase regiuni ale ţării să facă faţă concurenței de pe Piaţa Unică Europeană.