Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Home Rezultate anticipate
PDF Print E-mail

 

Rezultate anticipateRezultatele anticipate ale acestui proiect vor fi în concordanţă cu obiectivul general al POSDRU, respectiv „dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane”. De asemenea ele vor reprezenta punerea în practică a obiectivelor generale ale proiectului:

•    Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul specialiştilor din sectorul resurselor umane având ca efect creşterea numărului de afaceri pe aria celor 6 regiuni de dezvoltare.

•    Creşterea gradului de performanţă şi competenţă a persoanelor din sectorul resurselor umane şi a personalului din conducerea IMM-urilor. Rezultatele vor pune accentul şi pe valoarea adăugată a proiectului, respectiv, dezvoltarea de abilităţilor antreprenoriale şi manageriale în rândul persoanelor din sectorul resurselor umane care au rolul de a gestiona, la rândul lor, resursele umane din organizaţii şi promovarea utilizării instrumentelor psihometrice, care susţin din punct de vedere ştiinţific dezvoltarea capitalului uman.


Rezultatele propriu-zise ale acestui proiect vor fi:

  • Dezvoltarea unui program integrat de sprijin în afaceri şi transfer de kow how pentru specialiştii independenţi din domeniul resurselor umane (consiliere, instruire, asistenţă, post – asistenţă şi finanţare).
  • Instruirea a 900 de persoane în antreprenoriat (iniţierea afacerii, gestionarea afacerii, management de proiect, resurse umane, marketing, e-business);
  • Instruirea si certificarea a 1.500 persoane în dezvoltarea abilităţilor manageriale soft (personalitate şi inteligenţă emoţională, orientare vocaţională şi analiza muncii, motivaţie, leadership, creativitate) şi a utilizării instrumentelor psihometrice (CPI, BFQ, EQ-i, JVIS, FJAS, AMI, MLQ, TTCT);
  • Premierea şi asistarea a 540 de  persoane în dezvoltarea de noi afaceri;
  • · 72 de premii de excelenta, cu valoare cuprinsa intre 1000 si 3000 de euro
  • 468 de mentiuni in valoare de 1410 lei (brut)


  • Crearea unei reţele de consiliere şi training în antreprenoriat la nivelul celor şase regiuni;Proiectul va urmări şi obţinerea de rezultate calitative, respectiv:

  • Creşterea gradului de informare cu 30% în rândul întreprinderilor şi specialiştilor în resurse umane cu privire la oportunităţile de antreprenoriat şi gestionarea eficientă a resurselor umane.
  • Acordarea de consiliere on-line beneficiarilor proiectului.
  • Realizarea unui transfer de know how între companiile care au experienţă, prin intermediul trainerilor, şi persoanele care sunt beneficiare a sesiunilor de mentoring.