Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Home Stiri/Noutati Declaraţie de consimţământ
Declaraţie de consimţământ PDF Print E-mail

(Notă: Puteţi descărca în format pdf chestionarul de mai jos sau îl puteţii printa direct folosind iconiţele din partea din stânga sus a acestei pagini)

 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”

Titlul proiectului: “E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse umane”

Contract POSDRU/92/3.1/S/53763

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

 

Subsemnatul……………………………………………………………………….……………...., CNP…………………………………….., declar că: sunt de acord cu prelucrarea de către SNSPA a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile LG. 677/2001, furnizate în Formularul de Înregistrare Grup Ţintă, în scopul implementării Proiectului POSDRU/92/3.1/S/53763, “E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse umane”

 

Semnătura

 

 

 

 

Data