Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Home Stiri/Noutati Metodologie de evaluare a planurilor de afaceri elaborate în cadrul proiectului „E.H.R. – Antreprenoriat pentru Resurse Umane”
Metodologie de evaluare a planurilor de afaceri elaborate în cadrul proiectului „E.H.R. – Antreprenoriat pentru Resurse Umane” PDF Print E-mail

Metodologie de evaluare a planurilor de afaceri elaborate în cadrul proiectului „E.H.R. – Antreprenoriat pentru Resurse Umane”

 


1. Introducere

Proiectul “E.H.R. – Antreprenoriat pentru resurse umane” este implementat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, împreună cu partenerii săi Federaţia „Junior Chamber International România”, D&D Research şi Asociaţia naţională a editorilor şi autorilor de teste psihologice şi educaţionale şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – „Promovarea culturii antreprenoriale”. Prin obiectivul său general – „Creşterea potenţialului antreprenorial al studenţilor şi absolvenţilor din învăţământul superior prin dezvoltarea culturii antreprenoriale şi prin îmbunătăţirea competitivităţii şi adaptabilităţii potenţialilor antreprenori” – proiectul îşi propune să dezvolte pe termen lung capitalul uman din sectorul resurselor umane, astfel încât IMM-urile din cele şase regiuni ale ţării să facă faţă concurenţei de pe Piaţa Unică Europeană.

Prin obiectivele sale specifice, proiectul urmăreşte şi facilitează: dezvoltarea unui program integrat de sprijin în afaceri şi transfer de kow how pentru specialiştii din domeniul resurselor umane ce presupune: consiliere, instruire, asistenţă, post – asistenţă şi finanţare, timp de 12 luni cu un cost de 4,4 mil lei; dezvoltarea abilităţilor manageriale în rândul managerilor din companii şi specialiştilor din resurse umane cu ajutorul instrumentelor innovative din psihometrie timp de 10 luni cu un cost de 4,1 mil lei; crearea unei reţele de consiliere şi training în antreprenoriat la nivelul a şase regiuni de dezvoltare; creşterea gradului de informare cu 30% în rândul întreprinderilor şi specialiştilor în resurse umane cu privire la oportunităţile de antreprenoriat şi gestionarea eficientă a resurselor umane.

Prezenta metodologie îşi propune să abordeze aspectele cele mai importante de luat în vedere în momentul începerii procesului de elaborare, dezvoltare şi scriere a planurilor de afaceri şi criteriile principale care stau la baza evaluării planurilor de afaceri realizate de participanţii la cursurile de iniţierea afacerii, gestonarea afacerii, marketing, managementul proiectelor, managementul resurselor umane şi e-business.

Obiectivul principal al prezentei metodologii este realizarea şi asigurarea cadrului adecvat de evaluare pentru planurile de afaceri realizate de participanţii la cursurile din cadrul proiectului şi realizarea selecţiei celor 72 de planuri de afaceri ce vor primi premiile de excelenţă şi a acelor planuri de afaceri ce vor primi premii de stimulare.

Prezenta metodologie se adresează tuturor participanţilor la cursurile de iniţierea afacerii, gestonarea afacerii, marketing, managementul proiectelor, managementul resurselor umane şi e-business şi va fi pusă la dispoziţia participanţilor pe pagina web a proiectului „E.H.R. – Antreprenoriat pentru Resurse Umane” (http://www.ehr-antreprenoriat.ro/) , secţiunea Documente utile, cât şi în cadrul platformei de e-learning (http://learning.ehr-antreprenoriat.ro).

2. Organizarea şi desfăşurarea evaluării

Evaluarea se realizeaza in patru etape:

ETAPA Ievaluarea didactica initiala; se realizeaza de catre trainerul fiecarei grupe dupa incheierea primului modul de cursuri fata-in-fata; se comunica electronic fiecarui cursant; are rolul de a confirma corectidunea metodologica a planului de afaceri; se concretizeaza in nota sau punctaj, care nu se iau in consideratie in calculul notei finale;

ETAPA a II-aevaluarea modului de respectare a regulilor de elaborare a planurilor de afaceri; este o evaluare complementara evaluarii didactice initiale; se realizeaza centralizat printr-o singura echipa de evaluatori formata din experti ai proiectului; este necesara pentru a exista siguranta unei abordari unitare a regulior de elaborare a planurilor de afaceri; nu se concretizeaza prin nota/punctaj; termen - 27 septembrie 2013

Etapa a II-a se incheie cu urmatoarele rezultate:

- se constituie pachete regionale de planuri de afaceri, in format hartie si format electronic;

- planurile de afaceri sunt inscrise intr-un REGISTRU REGIONAL DE EVIDENTA A PLANURILOR DE AFACERI; autorii sunt ordonati alfabetic, dupa NUME;

Conditii tehnice pentru realizarea evaluarii in etapele a III-a si a IV-a :

- planurile de afaceri din toate registrele regionale de evidenta sunt supuse unei operatii de “ascundere a identitatii” (devin anonime);

- planurile de afaceri din pachetele regionale de planuri de afaceri (in interiorul carora identitatile nominale ale autorilor au fost ascunse) primesc, in ordinea alfabetica a regiunilor de dezvoltare, un numar unic de inregistrare; numerele se acorda de 1 la N,in interiorul fiecarei regiuni, si se inscriu, impreuna cu codul regiunii, vizibil pe prima pagina a fiecarui plan de afaceri;

- notele rezultate din evaluarea din etapele III si IV sint asociate, intr-un borderou de evaluare, fiecarui cod numeric;

- in final, dupa validarea evaluarii, notele sunt asociate identitatilor nominale si se realizeaza , la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, ierarhia individuala a castigatorilor competitiei planurilor de afaceri (premiile si mentiunile).

ETAPA a III-a - evaluarea regionala;

- fiecare pachet regional cu planuri de afaceri este repartizat, prin incrucisare, spre evaluare unuia dintre cele sase jurii regionale, in asa fel incat trainerii regionali care au lucrat in modulele de instruire sa nu se regaseasca acum, ca experti evaluatori, in aceeasi regiune de dezvoltare;

- juriul regional este alcatuit din trei membri ( presedinte/reprezentant al managerului de proiect; un trainer-evaluator; un expert evaluator); juriul este numit prin decizia managerului de proiect;

- presedintele juriului regional nu acorda direct note planurilor evluate; el are urmatoarele atrubutii:

a) asigura corectitudinea procedurii de evaluare, in conditiile prezentei metodologii;

b) mediaza si hotareste notele , in situatiile in care intre notele acordate de cei doi experti—evaluatori exista o diferenta mai mare de 10 puncte.

- fiecare expert-evaluator acorda o nota, conform Metodologiei de evaluare a planurilor de afaceri;

- nota regionala se calculeaza drept medie aritmetica a celor doua note acordate de catre cei doi experti -evaluatori ai juriului;

- nota regionala, ca nota de etapa, se inscrie in registrul unic de evaluare a planurilor de afaceri, la rubrica evaluare regionala;

ETAPA a IV-aevaluarea nationala:

- totalul planurilor de afaceri sunt evaluate, unitar, de catre un singur juriu, juriul national;

- evaluarea nationala se realizeaza autonom fata de evaluarea regionala / fara a se sti nota acordata de catre juriile regionale;

- evaluarea nationala se realizeaza conform METOLOGIEI DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI;

- juriul national este alcatuit din trei membri ( presedinte/reprezentant al managerului de proiect; profesor/specialist in antreprenoriat; om de afaceri), numiti prin decizia managerului de proiect;

- specialistul in antreprenoriat si omul de afaceri acorda note/puncte,conform metodologiei;

- presedintele juriului national asigura corectitudinea procedurii de evaluare si acorda note/puncte doar in situatiile in care intre nota acordata de specialistul in antreprenoriat si nota acordata de catre omul de afaceri exista diferente mai mari de 10 puncte; in aceste cazuri, nota finala se calculeaza drept medie a celor trei note individuale;

-in cazurile in care intre notele acordate de catre specialistul in antreprenoriat si de catre omul de afaceri nu existe difernta mai mare de 10 puncte, nota nationala se calculeaza ca medie a celor doua note individuale;

- totodata, presedintele juriului national re-evaluaeaza si hotareste punctajul/nota pentru lucrarile aflate in apropierea liniilor de demarcatie dintre premiile de excelenta, dintre acestea si premiile de stimulare, in situatiile in care diferentele dintre note sunt mai mici de un punct;

- nota nationala, ca nota de etapa, se inscrie in Registrul unic de evaluare, la rubrica evaluare nationala;

- in finalul evaluarii nationale se realizeaza sapte ierarhii regionale, cuprinzand un numar de premii de excelenta direct proportional cu numarul planurilor de afaceri din fiecare regiune de dezvoltare;

- in situatia in care, intr-o regiune sau alta, unul sau mai multe premii de excelenta nu pot fi acordate datorita situarii planurilor de afaceri aflate in primele pozitii ale ierarhiei regionale sub pragul de calitate national ( min. 91 puncte, locul I; min.81 puncte, locul II; min.71 puncte,locul III), in aceasta situatie deci, premiile pot fi redistribuite in regiuni cu mai multe planuri de afaceri evaluate cu punctaj ridicat, in conditiile redistribuirea este aprobata de catre autoritatea de finantare;

- juriul national asigura evaluarea riguroasa a planurilor de afaceri in asa fel incat demarcatia prin punctaj intre premiile I, II si III (premii de excelenta) si demarcatia dintre premiile de excelenta si premiile de stimulare sa fie cat mai clara cuu putinta;

- operatiile tehnice ale juriilor regionale si ale juriului national sunt asigurate de catre doua secretare, numite prin decizia managerului de proiect;

NOTA FINALA A PLANULUI DE AFACERI se calculeaza dupa urmatoarea formula:

[nota regionala +( nota nationala X 2)] : 3 = nota finala

Nota finala se inscrie in registrul unic de evidenta la rubrica nota finala.

POSIBILITATI DE CONTESTARE A REZULTATULUI EVALUARII

- rezultatul evaluarii planului de afaceri poate fi contestate, in forma solicitarii de re-evaluare ( nota finala);

- contestatiile, formulate potrivit modelului de mai jos, pot fi depuse,in format hartie,direct la sediul proiectului ( Bucuresti, str.Povernei, nr.6, sector 1, birou S4, dupa urmatorul program: vineri,16.11.a.c.- orele 16-19; sambata 17.11.a.c.-orele 09-14; duminica 18.11.a.c.-orele 09-14; luni 19.11.a.c.-orele 09-15) sau electronic, la adresa planuri.ehr@gmail.com;

- in situatia contestatiilor depuse electronic, sunt necesare si obligatorii: completarea solicitarii pe hartie, existenta semnaturii , scanarea solicitarii de re-evaluare si expedierea acesteia in atasament ) ;

- in principiu, solicitarea de re-evaluare are urmatorul continut: Subsemnatul…….., participant la proiectul “EHR- Antreprenoriat pentru resurse umane” in regiunea…….., avand planul de afaceri evaluat cu nota…., va rog sa primiti solicitarea de re-evaluare a planului de afaceri. Date mele de contact sunt: tel………..; e-mail……….Data………….Semnatura olografa………

-contestatiile se depun in cel mult trei zile (72 de ore) da la data si ora postarii pe platforma/ site-ul proiectului a rezutatelor competitiei;

- contestatiile sunt considerate depuse doar daca solicitantul primeste, pe adresa personala de e-mail, confirmarea primirii, la sediul proiectului, a contestatiei expediate;

- contestatiile depuse primesc numar de inregistrare;

- contestatiile sunt solutionate de catre o singura comisie, formata din trei membi, care nu au facut parte din juriile regionale sau juriul national;

- rezutatetele re-evaluarii in urma contestatiilor sunt anuntate, pe platforma/ site-ul proiectului, in cel mult sapte zile de la expirarea termenului de depunere;

- membrii comisiei de solutionare a contestatiilor sunt numiti prin decizia managerului de proiect;

CONDITII DE ACORDARE A PREMIILOR

- Numarul premiilor de excelenta acordate participantilor din fiecare regiune de dezvoltare este proportional cu numarul planurilor de afaceri depuse in fiecare regiune;

- Premiile de excelenta se acorda in conditiile unor praguri de calitate, astfel: premiul I , nu mai putin de 91 de puncte; premiul II, nu mai putin de 81 de puncte; premiul III, nu mai putin de 71 de puncte

3. Calendarul organizării şi desfăşurării evaluării

30 septembrie -10 octombrie –evaluarea regionala;

11- 30 octombrie – evaluarea nationala;

31 octombrie – ierarhia competitiei planurilor de afaceri este facuta publica

Eventuala amanare a afisarii rezultatelor este comunicata cursantilor prin e-mail- uri adresate fiecarui cursant in parte.

4. Criteriile de eligibilitate

 1. Criterii de eligibilitate pentru participarea planurilor de afaceri la concurs – etapa a IIa

· Planul de afaceri este admis ca proiect didactic/este considerat valid şi este evaluat de către trainer;

· Planul cuprinde, în final, următoarea precizare Ideile şi formulările acestui plan de afaceri aparţin integral autorului şi respectă prevederile în vigoare privind proprietatea ideilor şi respectarea drepturilor de autor.

· Autorul/autorii planurilor de afaceri respectă condiţiile de pregătire (frecventarea şi absolvirea celor 2 cursuri,cursul de antreprenoriat şi cursul de abilităţi manageriale).

· Planul de afaceri respectă formatul standard pus la dispoziţia participanţilor în cadrul cursurilor de antreprenoriat şi publicat pe site-ul proiectului www.ehr-antreprenoriat.ro (Anexa 1);

 1. Criterii de eligibilitate pentru acordarea premiilor

· Planul de afaceri este evaluat conform grilei de evaluare (ANEXA 2).

· Autorul/autorii planului de afaceri prezintă dovada înregistrării unei afaceri la Registrul Comerţului sau la autoritatea de reglementare profesională (Colegiul Psihologilor); sunt avute în vedere afaceri iniţiate şi înregistrate în date ulterioare înscrierii autorilor în activităţile proiectului (participarea la primul modul de instruire), dar nu mai târziu de 30 septembrie 2013.

5. Criteriile de evaluare

Criteriile de evaluare din prezenta metodologie au fost elaborate în baza celor şase module de antreprenoriat realizate şi susţinute în cadrul proiectului „E.H.R. – Antreprenoriat pentru Resurse Umane”.

Evaluarea planurilor de afaceri depuse de către participanţii la cursurile de formare se realizează de către Comisia de evaluare şi selecţie aprobată de către implementatorul proiectului „E.H.R. – Antreprenoriat pentru Resurse Umane”.

Comisia de evaluare şi selecţie va verifica depunerea în termen, conformitatea şi îndeplinirea criteriilor minime pentru calificarea la următoarea etapă şi va acorda punctaje după cum urmează:

a) pentru realizarea unui rezumat al planului de afaceri într-un limbaj profesional, adecvat, coerent, sintetizat, evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 5 puncte;

b) pentru descrierea pe larg a afacerii, obiectivelor, modului de funcţionare, într-un limbaj profesional, evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 15 puncte;

c) pentru descrierea produsului şi / sau serviciilor oferite, în contextul climatului actual pentru tipul de afacere prezentat, cu punctarea avantajelor tehnice şi calitative a produsului/serviciului prezentat, evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 10 puncte;

d) pentru analiza pieţei, analiza mediului extern al afacerii, situaţia economică, informaţii cu privire la modul în care competitorii vor influenţa activitatea viitoare, elaborarea unei analize SWOT, evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 16 puncte;

e) pentru realizarea planului de marketing, descrierea cât mai clară a clienţilor şi a tendinţelor pieţei prin includerea de statistici solide care să avantajeze proiecţiile şi estimările din planul de business, evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 20 puncte;

f) pentru realizarea planului operaţional, a proceselor şi activităţilor principale din afacere, analiza competitivă (concurenţiale), identificarea potenţialei concurenţe şi a avantajelor competitive pe care

afacerea prezentată o are pe piaţă, evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 12 puncte;

g) pentru prezentarea cât mai laborioasă a operaţiunilor de management, a echipei de management, rol/responsabilităţi, a localizării geografice, a operaţiunilor curente şi a organizării afacerii, a procesului de realizare a producţiei şi/sau prestării de servicii, evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 6 puncte;

h) pentru punctarea informaţiilor financiare relevante pentru fiecare parte majoră implicată în afacerea propusă, realizarea unei previzionări a cheltuielilor şi a veniturilor pe 12 luni, cât şi pentru prezentarea unei strategii de recuperare a investiţiei, evaluatorul va acorda un punctaj de maximum 16 puncte;

Punctaj maxim 100 puncte.

Punctajul acordat secţiunilor este diferenţiat în raport cu semnificaţia practică a fiecărei secţiuni. Punctajul cuprinde valori maxime pentru fiecare secţiune în parte.

Pentru fiecare secţiune dintre cele 8 secţiuni ale grilei de evaluare, sunt acordate punctaje după cum urmează:

 • 0 puncte – în situaţia lipsei totale a informaţiilor solicitate;
 • Punctaj intermediar – informaţiile solicitate sunt indicate, precizate, dar sunt mai mult sau mai puţin, incomplete;
 • Punctaj maxim (conform menţiunii din dreptul fiecărei secţiuni) – informaţiile solicitate sunt menţionate corect şi complet, cu suficiente detalii.

Comisia de evaluare şi selecţie va acorda punctajul respectând următoarele criterii de acordare a punctajului:

Punctaj maxim acordat

Punctaj obtinut

Observaţii cu privire la modalitatea de acordare a punctelor

I. Realizaţi un rezumat al planului de afaceri într-un limbaj profesional, în maximum o pagină.

5,00

S1. Sumarul executiv

Se va puncta în ce măsură s-a reuşit a se rezuma activitatea centrală a afacerii, conceptul general şi modalitatea de organizare şi funcţionare. Reprezintă un plus pentru planul de afaceri prezentarea echipei de management, a rolurilor şi atribuţiilor generale.

De asemenea, este foarte important a se menţiona detalii referitoare la aportul iniţial şi la necesarul investiţional al afacerii, precum şi la strategia de cooptare a investitorilor, în cazul în care acest lucru este necesar.

Care sunt oportunităţile de dezvoltare ale afacerii, potenţialii clienţi precum şi reţeaua de furnizori care va fi folosită. Reprezintă un avantaj prezentarea de rezultate financiare şi de previziuni financiare pe 3-5 ani.

Sumarul executiv trebuie să stârnească interesul celui care îl citeşte, să aducă în prim plan idei şi concepte interesante, atractive, să scoată în evidenţă oportunitătile pe care investitorii să le califice potrivite şi oportune unor investiţii financiare sau de timp, expertiză şi know-how.

1,50

Prezentarea într-un text a unui rezumat care să cuprindă punctele cele mai importante care alcătuiesc planul de afaceri:

0p - nu există;

0,50p – este scris sumar;

1,50p – este scris clar cu enumerarea punctelor cheie;

S2. Descrieţi pe scurt produsele şi serviciile

Descrieţi pe scurt produsul sau serviciul. Includeţi o descriere tehnică, modalitatea de livrare pe piaţă şi alte caracteristici distinctive. Se va puncta descrierea cât mai clară a produselor şi/sau serviciilor oferite. Răspundeţi la întrebări de genul:

Descriere precisă a produsului/serviciului? Explicaţi avantajul competitiv – prin ce se distinge produsul/serviciu pe piaţă în comparaţie cu alte produse/servicii?

Care sunt specificaţiile tehnice ale produsului (ingrediente, dimensiuni, culoare, materiale etc.) Este necesară o dezvoltare a produsului, o testare a acestuia? Care sunt canalele de distribuţie – cum va fi livrat produsul consumatorilor?

De asemenea reprezintă un avantaj a se prezenta produsele/serviciile indirecte/secundare oferite.

1,00

0p - nu sunt descrise;

0,50p – sunt descrise parţial;

1,00p - sunt descrise succint si clar;

S3. Descrieţi pe scurt cine vor fi clienţii dvs, piaţa căreia vă adresaţi şi competiţia;

Este foarte important a se identifica clienţii cărora vă adresaţi, modalitatea prin care produsele/serviciile ajung la client şi modalitatea de a promova produsele/serviciile prezentate, pieţei ţintă.

1,00

0p - nu sunt descrişi;

0,50p – sunt descrişi parţial;

1,00p - sunt descrişi succint şi clar;

S4. Suma de bani necesară şi utilizarea acesteia.

Necesarul investiţional din sumarul executiv trebuie să reprezinte rezultatul calculaţiilor efectuate în partea de calcul a costului de start up. Justificarea succintă a elementelor constitutive ale necesarului investiţional reprezintă un avantaj.

1,00

0p - nu este menţionată;

0,50p – este mentionată dar nu se specifică utilizarea ei / nu este menţionată suma de bani necesară dar este specificată utilizarea unei sume;

1,00p - este precizată suma de bani necesară şi utilizarea acesteia;

S5. Indicaţi sursele de profitabilitate.

Care este, estimativ, volumul necesar pe piaţă al produsului sau serviciului? Cu alte cuvinte, cât de mare este potenţialul cumpărătorilor? Câţi cumpărători potenţiali există? (Pentru această estimare, utilizaţi tiparele de cumpărare existente şi informaţiile de pe piaţă)

0,50

0p - nu sunt indicate;

0,20p – sunt indicate dar nu reies din analiza financiară;

0,50p – sunt indicate corect sursele de profitabilitate;

II. DESCRIEREA AFACERII

15,00

S6. Descrieţi pe larg afacerea dvs., obiectivele, modul de funcţionare.

Descrierea afacerii reprezintă detalierea pe procese/operaţiuni/previziuni şi rezultate ale afacerii, cu detalierea elementelor esenţiale ale afacerii precum: o scurtă descriere a industriei (context actual, tendinţe şi posibilităţi viitoare), istoricul companiei (dacă ea există deja), misiunea afacerii, obiectivele, gama de produse / servicii pe care le oferă, avantajul competitiv pe care îl are, strategia de intrare pe piaţă şi de dezvoltare, forma legală a societăţii şi structura acţionariatului.

Modul în care produsul sau serviciul dvs. va ajunge la client şi cum puteţi identifica furnizorii şi materialele necesare pentru desfăşurarea afacerii. Pentru servicii, multe dintre aceste întrebări pot fi mai puţin relevante, dar pentru producţie şi manufacturare pot fi critice.

Cunoscând ameninţările şi oportunităţile afacerii dvs. vă puteţi asigura succesul pe termen lung. Profitând de oportunităţi veţi avea posibilitatea să vă extindeţi afacerea sau să vă atingeţi obiectivele financiare. Prin înţelegerea industriei, pieţei ţintă, clientului, concurenţei, canalelor de distribuţie şi aprovizionare veţi fi în poziţia să puteţi minimaliza riscurile afacerii, punctarea acestora dând un plus de valoare planului dumneavoastră de afaceri.

4,00

0p - nu sunt descrise: afacerea, obiectivele şi modul de funcţionare;

0,50p – este descrisă afacerea pe scurt şi nu sunt punctate obiectivele şi modul de funcţionare;

1,00p – este descrisă afacerea pe scurt, obiectivele nu sunt clare (SMART) şi nu este prezentat modul de funcţionare;

2,00p – afacerea este descrisă pe larg, obiectivele sunt în proporţie de 50% enumetate, dar modul de funcţionare nu este prezentat / afacerea este descrisă pe scurt, obiectivele sunt definite în proporţie de 50% şi modul de funcţionare este prezentat complet;

3,00p – afacerea este descrisă pe larg, obiectivele sunt clare (SMART) dar nu este prezentat modul de funcţionare / afacerea este descrisă pe larg, obiective clare (SMART) 50-75% şi există şi modul de funcţionare;

4,00p – afacerea este descrisă pe larg, obietivele sunt clare (SMART) şi este prezentat şi modul de funcţionare;

S7. Descrieţi produsele/serviciile ce se vor vinde/presta, inclusiv caracteristicile speciale, din punct de vedere al beneficiilor pentru consumator, care merg dincolo de structura produsului/serviciului.

Aici şi / sau în analiza pieţei, descrieţi produsele / serviciile pe care le veţi face sau vinde / furnizar, inclusiv orice caracteristici speciale, precum şi beneficii pentru consumator, care merg dincolo de structura produsului / serviciului. (De exemplu: un cuptor cu o funcţie de auto-curăţare are avantajul unui timp mai redus de curăţare pentru clienţi, lăsând acestora mai mult timp petrecut cu familia.)

3,00

0p - nu sunt descrise produsele, serviciile etc.

1,50p - sunt descrise produsele/serviciile dar nu este prezentat nici un avantaj;

3,00p - sunt descrise produsele/serviciile şi avantajele lor;

S8. Care este industria în care activaţi? (context general, orice informaţii cunoscute despre industrie şi tendinţele acesteia)

Descrieţi situaţia industriei, precum şi orice estimări în ceea ce priveşte creşterea economică şi schimbările în următorii ani - şi modul în care societatea dumneavoastră se va adapta sau va valorifica aceste schimbări.

Este industria în care se încadrează afacerea dvs. în scădere sau în creştere? Se deschid sau se închid afaceri? Există tendinţe pe care le puteţi identifica (de exemplu, un interes accentuat al publicului pentru o viaţă mai sănătoasă, etc) care vă arată potenţialul de creştere al industriei? Tendinţele sunt limitate sectoarelor specifice? (ex. Urban vs. rural, un anumit grup demografic etc.)

Cât de greu este pentru firmele noi să intre în industria respectivă? (sunt costuri iniţiale mari, costuri mari de expertiză necesară care să pună bariere firmelor noi sau este relativ uşor să începeţi o afacere).

Care este rata de succes generală a noilor afaceri din industrie? (Din 10 afaceri noi, câte sunt lichidate în 5 ani?)

Este industria atractivă pentru dvs.? Care sunt principalele ameninţări şi oportunităţi în industria respectivă?

3,00

0p - nu sunt incluse informaţii despre industria vizată;

1,75p - infomaţiile despre industria vizată sunt sumare;

2,50p – informaţiile despre industria vizată sunt complete dar candidatul nu descrie modul în care schimbările îi pot schimba modul de evoluţie al societăţii.

3,00p - Informaţiile despre industria vizată sunt complete şi candidatul reuşeşte să folosească schimbările preconizate din următorii ani în favoarea sa.

S9. Prezentaţi motivele pentru care credeţi că afacerea va fi una de succes. Realizaţi o listă cu punctele forte specifice şi competenţele dumneavoastră şi ale echipei.

Cunoscând ameninţările şi oportunităţile afacerii dvs. vă puteţi asigura succesul pe termen lung. Profitând de oportunităţi veţi avea posibilitatea să vă extindeţi afacerea sau să vă atingeţi obiectivele financiare. Prin înţelegerea industriei, pieţei ţintă, clientului, concurenţei, canalelor de distribuţie şi aprovizionare veţi fi în poziţia să puteţi minimaliza riscurile afacerii.

2,50

0p - nu sunt enumerate punctele tari şi competenţele concurentului şi ale echipei;

1,75p – sunt enumerate punctele tari şi competenţele echipei dar nu se susţin unele pe altele;

2,50p – sunt enumerate punctele tari ale afacerii şi competenţele echipei şi acestea se susţin unele pe altele;

S10. Introduceţi şi orice considerente juridice speciale, pe care ar trebui să le cunoască investitorii: licenţe necesare, condiţii speciale de muncă, de mediu, taxe de autorizare, etc.

2,50

0p - nu au avut în vedere cosiderente juridice;

2,50p – au prezentat considerente juridice.

III. DESCRIEREA PRODUSELOR SAU SERVICIILOR

10,00

S11. Descrieţi produsul şi / sau serviciile oferite, în contextul climatului actual pentru acest tip de afacere.

Descrieţi în detaliu produsul sau serviciul considerat. Includeţi o descriere tehnică, modalitatea de livrare pe piaţă şi alte caracteristici distinctive. Fiţi cât mai specific cu putinţă.

Definirea produsului / serviciului trebuie să includă: o descriere precisă a produsului/serviciului; o descriere a avantajului competitiv – prin ce se distinge produsul/serviciul pe piaţă în comparaţie cu alte produse/servicii deja existente pe piaţă; specificaţii tehnice ale produsului (ingrediente, dimensiuni, culoare, materiale etc.) canalele de distribuţie – cum va fi livrat produsul/serviciul clienţilor .

5,00

0p – produsul/ serviciul (serviciile) oferite nu sunt descrise;

2,50p - produsul/ serviciul (serviciile) oferite sunt descrise neclar şi nu sunt corelate cu contextul climatului actual al afacerii;

5,00p – produsul/ serviciul (serviciile) oferite sunt descrise clar şi sunt corelate cu contextul climatului actual al afacerii;

S12. Prezentaţi avantajele produselor/serviciilor oferite faţă de cele ale competitorilor care activează pe piaţa vizată.

Cum şi de ce sunt mai bune produsele/serviciile dvs. decât ale competiţiei? Ce preţuri sau structură a plăţilor aţi stabilit şi modul în care se compară cu competitorii care activează în piaţa dumneavoastră şi on-line?

Concurenţa există întotdeauna chiar dacă nicio afacere nu oferă exact acelaşi produs sau serviciu pe care îl aveţi în vedere. Analizaţi cu atenţie oricare alt produs sau serviciu care îl poate substitui sau înlocui pe al dvs. Cum a supravieţuit lumea fără dvs. pe piaţă?

Ce calităţi sau avantaje tehnice aduce produsul sau serviciul dvs., care va face afacerea dvs. să fie mai bună decât competiţia?

5,00

0p – nu sunt prezentate avantajele produselor/ serviciilor oferite şi nici preţurile;

2,50p - sunt prezentate avantajele produselor/serviciilor şi preţurile, fără a avea în vedere piaţa vizată.

5,00p - sunt prezentate avantajele produselor/serviciilor, preţurile având în vedere piaţa vizată.

IV. ANALIZA PIEŢEI

16,00

S13. Includeţi o descriere a pieţei pe care veţi activa, precum şi o analiză a principalilor competitori;

Analiza pieţei trebuie să descrie care este componenţa, organizarea şi dinamica cheie ale pieţei în care afacerea va opera: ce motivează decizia de cumpărare, cum este segmentată piaţa, cum vor fi poziţionate pe piaţă produsele / serviciile.

4,00

0p – nu există o descriere a pieţei şi a principalilor competitori;

2,00p – se prezintă sumar descrierea pieţei şi a principalilor competitori sau lipseşte descrierea pieţei/principalilor competitori;

4,00p – se prezintă descrierea pieţei şi a principalilor competitori.

S14. Analizaţi avantajele competitive ale produselor / serviciilor principalilor dumneavoastră competitori;

4,00

0p – nu există o descriere a avantajelor competitive;

2,00p – se perzintă sumar o descriere a avantajelor competitive;

4,00p – se prezintă o descriere a avantajelor competitive.

S15. Colectaţi informaţii, în vederea analizării modului în care ele vor influenţa activitatea viitoare despre orice alţi factori pe care îi condideraţi relevanţi;

4,00

0p – nu există informaţii suplimentare;

2,00p se prezintă sumar informaţiile suplimentare;

4,00p – se prezintă informaţii suplimentare.

S16. Elaboraţi o analiză SWOT a afacerii dvs.

4,00

0p – nu s-a elaborat o analiză SWOT;

2,0p – s-a elaborat o analiză SWOT incompletă;

4,00p – s-a elaborat o analiză SWOT.

V. PLANUL DE MARKETING

20,00

S17.Descrieţi clienţii în funcţie de vârstă, gen şi nivelul veniturilor (dacă este vorba despre persoane fizice), respectiv tipul de companii in funcţie de cifra de afaceri şi locaţia geografică; (după caz, prezentarea de informaţii din reviste comerciale, prin intermediul asociaţiilor din industrie, furnizori, resurse guvernamentale, etc.)

Nu presupuneţi înainte de a face o cercetare că ştiţi totul despre industria pe care aţi ales-o. Căutaţi informaţii deja publicate în reviste comerciale, prin intermediul asociaţiilor din industrie, furnizori, resursele guvernamentale, şi aşa mai departe. De asemenea, verificaţi datele demografice şi alte caracteristici de piaţă care sunt relevante, date de recensământ şi alte mijloace şi instrumente.

4,00

0p – nu există;

2,00p – sunt prezente informaţii relevante din industria aleasă;

4,00p – sunt prezentate şi datele demografice (mărime, structură, evoluţia populaţiei)

S18. Aflaţi cât de mare este piaţa, precum şi tendinţele şi modificările anticipate. Dacă prevedeţi orice obstacole, cum le veţi depăşi? Realizaţi (dacă ştiţi şi aveţi capacităţile necesare) şi cercetări independente: de exemplu exploraţi modelele de trafic în cartierul în care aveţi de gând să vă localizaţi, aflaţi cine este competiţia directă şi indirectă pentru compania dumneavoastră (includeţi în mod obligatoriu lista principalilor concurenţi), etc.

Planul dvs. ar trebui să includă statistici solide, cifre, precum şi alte detalii, care vor pune bazele pentru proiecţiile dvs. de vânzări şi perspectivele pe termen lung (analiză financiară şi de Cash Flow).

4,00

0p – nu sunt prezentate informaţii;

2,00p – sunt prezentate informaţii despre piaţa şi despre tendinţe;

4,00p – sunt prezentate şi cercetări / experimentări independente;

S19. Decideţi cum stabiliţi preţurile (pe baza analizei concurenţei şi/sau marja de profit) şi explicaţi metodologia dumneavoastră

4,00

0p – nu sunt prezentate informaţii;

2,00p – alegerea unei politici de preţ (preţul – lider, urmăritor, redus, “caimac”, penetrare);

4,00p - alegerea unei politici de preţ (preţul – lider, urmăritor, redus, “caimac”, penetrare) şi argumentare metodologie;

S20. Cum veţi promova afacerea dvs. şi cum vă veţi maximiza beneficiile de imagine? Veţi folosi networkingul social, târguri, adeziunea la un grup de afaceri şi aşa mai departe?

Care este imaginea pe care doriţi să o oferiţi companiei şi prin ce eforturi de publicitate şi promovare doriţi să o sprijiniţi? Asiguraţi-vă că aveţi, de asemenea, un buget de web design, logo-uri, ambalaj al produsului (dacă este cazul), broşuri, etc.

4,00

0p – nu sunt prezentate informaţii

2,00p – există o politică de promovare;

4,00p – politica de promovare detaliată şi bugete aferente (publicitate, PR, brand, promoţii) şi sunt prezentate informaţii despre buget.

S21. Alocaţi cheltuieli iniţiale de promovare şi marketing în cash flow.

4,00

0p – nu sunt prezentate informaţii;

4,00p – sunt alocate cheltuieli iniţiale de promovare şi marketing în cash flow;

VI. PLANUL OPERAŢIONAL

12,00

S22. Includeţi informaţii privind toate operaţiunile procesului de producţie / furnizare.

Descrieţi de la A la Z modalitatea în care afacerea dvs. va funcţiona. Povestiţi modalitatea în care funcţionează afacerea. Care sunt procesele? De unde veţi găsi materialele prime necesare şi cum sunt acestea transformate în produs finit? Care sunt etapele furnizării serviciului dvs. şi cum acesta ajunge la client?

2,00

0p – nu sunt prezentate informaţii;

1,00p – sunt prezentate informaţii, fără argumentare;

2,00p – sunt prezentate informaţii şi oferite argumente;

S23. Prezentaţi informaţii cu privire la spaţiile de care aveţi nevoie pentru derularea activităţilor de producţie / vânzare / management şi organizare / furnizare servicii, inclusiv informaţii privind costurile şi modalităţile de dobândire ale acestora;

1,00

0p – nu sunt prezentate informaţii;

0,50p – sunt prezentate informaţii fără argumentare;

1,00p – sunt prezentate informaţii şi oferite argumente;

S24. Explicaţi avantajele localizării afacerii într-un anume loc;

2,00

0p – nu sunt prezentate informaţii;

1,00p – sunt prezentate informaţii fără argumentare;

2,00p – sunt prezentate informaţii şi oferite argumente;

S25. Prezentaţi echipamentele de care veţi avea nevoie în derularea afacerii şi costurile acestora;

Sunt anumite metode de producţie, echipamente sau facilităţi speciale sau criterii tehnice asociate cu această afacere? De ce tip de echipament de producţie veţi avea nevoie? Îl puteţi închiria? Ce tip şi mărime a facilităţilor/spaţiilor este necesară? Care sunt costurile asociate? De ce mai aveţi nevoie? Reţineţi că veţi putea să amânaţi cumpărarea unui echipament până în luna a şasea sau chiar până după primul an. Amânaţi oricând aveţi această posibilitate. Puteţi avea surpriza să descoperiţi că nu aveţi nevoie de acel echipament sau că preţul său a scăzut.

3,00

0p – nu sunt prezentate informaţii;

1,50p – sunt prezentate informaţii fără argumentare;

3,00p – sunt prezentate informaţii şi oferite argumente;

S26. Prezentaţi care sunt autorizaţiile, certificatele, licenţele, brevetele şi mărcile de care veţi avea nevoie, precum şi costurile şi procedurile de dobândire a acestora;

3,00

0p – nu sunt prezentate informaţii;

1,50p – sunt prezentate informaţii fără argumentare;

2,00p – sunt prezentate informaţii şi oferite argumente;

S27. În cadrul planului operaţional puteţi include informaţii referitoare la furnizori, termene şi modalităţi de plată, stocuri de mărfuri, aprovizionare;

1,00

0p – nu sunt prezentate informaţii;

0,50p – sunt prezentate informaţii fără argumentare;

1,00p – sunt prezentate şi argumentate informaţiile.

VII. MANAGEMENT ŞI ORGANIZARE

6,00

S28. Includeti informaţii privind conducerea afacerii, profilele persoanelor din conducere, atribuţiile posturilor şi limitele de competenţă;

Care sunt punctele tari ale dvs. utile pentru această afacere? (ex. resurse, capacitatea angajaţilor, experienţă anterioară etc.)

Care sunt punctele slabe preconizate ce pot afecta această afacere? (ex. lipsa de resurse, capacitatea angajaţilor, experienţă anterioară etc.)

3,00

0p – nu sunt prezentate informaţii;

0,70p – sunt prezentate informaţii fără detaliere şi argumentare;

1,50p – sunt prezentate informaţii detaliate şi oferite argumente, însă fără corelarea acestora cu procesele şi activităţile prezentate în afacere;

3,00p – sunt prezentate informaţii complete.

S29. Prezentaţi structura organizatorică;

1,50

0p – nu sunt prezentate informaţii;

0,70 p – sunt prezentate informaţii fără argumentare;

1,50p – sunt prezentate informaţii complete şi oferite argumente;

S30. Includeţi informaţii privind previziunea şi gestionarea riscurilor.

De ce asigurări, echipamente de protecţie sau precauţii aveţi nevoie?

Există şi alte riscuri care trebuie luate în considerare în cadrul operaţiunilor şi managementului acestei afaceri?

1,50

0p – nu sunt prezentate informaţii;

0,70p – sunt prezentate informaţii fără argumentare;

1,50p – sunt prezentate informaţii complete şi oferite argumente;

VIII. PLANUL FINANCIAR

16,00

S31. Evaluaţi cheltuielile de investiţie;

Costurile iniţiale reprezintă totalitatea costurilor necesare înainte de a deschide o afacere. În această fază trebuie să revizuiţi bugetul.

Întrebarea principală este de câţi bani veţi avea nevoie să începeţi această afacere. De obicei puteţi estima aceste costuri relativ uşor dacă cercetaţi îndeajuns.

Costurile iniţiale se referă la costurile necesare deschiderii (sau extinderii) unei afaceri. Acestea includ: echipament hardware şi software, dezvoltare de website (nu întreţinere, ci design iniţial), timpul angajaţilor, garanţiile chiriilor etc.. Costurile iniţiale se plătesc doar o dată – dacă mai plăteşti o dată înseamnă că nu este cost iniţial. De exemplu, o campanie publicitară mare care anunţă deschiderea afacerii este un cost iniţial, dar plata repetitivă, în fiecare lună, a unui anunţ din ziar nu este. Costurile iniţiale trebuie estimate după o cercetare riguroasă.

Un buget iniţial clar şi realist vă poate ajuta să decidă dacă această afacere este viabilă. Este vital să identificaţi de câţi bani aveţi nevoie ca să începeţi afacerea, deoarece multe afaceri eşuează datorită lipsei de capital. Dacă costurile iniţiale sunt prea mari, puteţi renunţa la afacere. Acest buget vă poate ajuta să strângeţi fonduri, deoarece vă arată clar de câţi bani aveţi nevoie şi cât va investi organizaţia în afacere.

5,00

0p – nu sunt prezentate informaţii;

2,50p – sunt prezentate informaţii fără argumentare;

5,00p – sunt prezentate informaţii complete şi oferite argumente;

S32. Realizaţi o previzionare a cheltuielilor directe şi indirecte şi a veniturilor pe 12 luni;

Previziunile veniturilor reprezintă o situaţie financiară care rezumă câştigurile afacerii într-o perioadă de timp specifică. Conţine cel puţin două secţiuni majore, venituri şi cheltuieli.

- Veniturile sunt intrări care rezultă din livrarea produselor şi furnizarea serviciilor către clienţi; rezultă din operaţiunile curente ale afacerii.

- Cheltuielile provin din consumul resurselor pentru a genera veniturile şi a atinge misiunea. Există costuri de operare fixe, care apar indiferent de veniturile câştigate şi există costuri de operare variabile care fluctuează în funcţie de vânzări.

4,00

0p – nu sunt prezentate informaţii;

2,00p – sunt prezentate informaţii fără argumentare;

4,00p – sunt prezentate informaţii complete şi oferite argumente;

S33. Puteţi include şi o proiecţie a profitabilităţii afacerii pe 4 ani;

Calculaţi vânzările în timp:

Primul pas îl reprezintă estimarea vânzărilor pe o perioadă anume. În general, vânzările sunt estimate pe luni. Apoi, lunile sunt cumulate pentru a determina vânzările anuale. Previziunile de vânzări se bazează pe analiza de piaţă. Câte produse sau servicii veţi vinde în prima lună? Câte veţi vinde în următoarele 12 luni? Reţineţi că acestea sunt vânzări estimate; nu veţi putea niciodată estima 100% corect. Totuşi, cel mai bine este să fiţi conservatori când estimaţi vânzările. Niciodată nu veţi vinde la capacitatea pieţei din prima lună sau chiar din primul an.

Când previzionează vânzările pentru câţiva ani în avans, majoritatea afacerilor se inspiră din performanţele vânzărilor din anii trecuţi. Totuşi, dacă nu aveţi un istoric al vânzărilor, puteţi estima că vânzările vor creşte cu un anumit procent de la an la an, sau de la lună la lună. Această creştere procentuală reflectă creşterea de piaţă previzionată şi se bazează pe standardele din industrie.

Previziunile de venit necesită analizarea următoarelor presupuneri:

Ce preţ puteţi practica pentru o unitate din produsul sau serviciul dvs.?

Câţi clienţi vor cumpăra produsul sau serviciul?

Cât veţi vinde în momentul când demaraţi activitatea?

Cum vă aşteptaţi să crească vânzările în timp?

Calculaţi costurile în timp

Acum că aveţi o idee mai clară despre câţi bani vor intra, este timpul să ne uităm la costuri. Chiar dacă afacerea ta aduce mulţi bani, dacă şi costurile sunt mari, s-ar putea să nu merite!

Chiar dacă este evident, una din cele mai uzuale capcane în care aţi putea intra este faptul că analizaţi numai procentul venitului pe care afacerea îl generează.

5,00

0p – nu sunt prezentate informaţii;

2,50p – sunt prezentate informaţii fără argumentare;

5,00p – sunt prezentate informaţii complete şi oferite argumente;

S34. Prezentaţi o strategie de recuperare a investiţiei;

2,00

0p – nu sunt prezentate informaţii;

1,00p – sunt prezentate informaţii fără argumentare;

2,00p – sunt prezentate informaţii complete şi oferite argumente;

TOTAL

100

6. Criterii si conditii de acordare a premiilor

- premiile de xcelenta se acorda individual;

 • În cazul în care un plan de afaceri elaborat de o echipă de cel puţin 2 cursanţi primeşte premiul de stimulare, acesta va fi acordat individual, fiecărui membru al echipei.
 • Castigatorii premiilor in competitia planurilor de afaceri participa, in ultimele doua luni ale proiectului, la activitatea de mentorat, realizata pe platforma de e-learning a proiectului, sub indrumarea expertilor care au sigurat modulul deAntreprenoriat(Anexa 5).
 • Persoanele care au participat la cursuri in alta regiune decat regiunea de domiciliu vor intra in competitia planurilor de afaceri in regiunea de domiciliu.

Premiile acordate planurilor de afaceri sunt:

 • 72 de premii de excelenţă, la nivelul celor 7 regiuni de regiunilor de dezvoltare, distribuite proportional cu numarul participantilor din fiecare regiune;
 • Numarul premiilor de excelenta acordate in interiorul fiecarii regiuni de dezvoltare, din totalul celor 72 de premii, se stabileste - prin decizie a managerului de proiect- la inceputul competiei, potrivit numarului de participanti din fiecare regiune de dezvoltare;

Valoarea financiară a premiilor acordate planurilor de afaceri este următoarea:

o premiul I (24 de premii) – 3000 euro premiul (echivalent lei/brut).

o Premiul II (24 de premii) – 2000 euro premiul (echivalent lei/brut).

o Premiul III (24 de premii) – 1000 euro premiul (echivalent lei/brut).

 • 468 de premii de stimulare, ( 1410 lei/brut/premiul ), la nivelul regiunilor de dezvoltare, distribuite proportional cu numarul participantilor din fiecare regiune.

7. Politica de arhivare şi confidenţialitate

Planurile de afaceri transmise spre evaluare, împreună cu corespondenţa ulterioară, având ca şi obiect actualizarea planurilor de afaceri transmise, anexe, note şi alte documente suport, vor fi predate de către cursanţi/autori echipei de management.

Fiecare plan de afaceri transmis va fi scanat, iar fişierul va fi redenumit cu un cod numeric. Planurile de business pentru fiecare grupă vor fi arhivate în dosare separate şi vor fi pastrate de catre echipa de management a proiectului care va răspunde de păstrarea şi asigurarea confidenţialităţii acestora până la începerea si in timpul procesului de evaluare.

Organizatorul nu transmite, sub nici o formă, informaţia colectată unor terţi, fără consimţământul explicit şi prealabil al autorului, cu excepţia Autorităţii de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

8. ANEXE

 • Formular Standard Plan de Afacere (Anexa 1);
 • Grilă de evaluare Plan de Afacere (Anexa 2);
 • Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate (Anexa 3);
 • Raport privind rezultatele procesului de evaluare – statistici (Anexa 4);

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”

Titlul proiectului: E.H.R. – Antreprenoriat pentru Resurse Umane

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/92/3.1/S/53763

Titlul programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlul proiectului: E.H.R. – Antreprenoriat pentru Resurse Umane

Editorul materialului: JCI România

Data publicării: Iulie 2013

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.ehr-antreprenoriat.ro

ANEXA 1

FORMULAR STANDARD

PLAN DE AFACERE

EHR – ANTREPRENORIAT PENTRU RESURSE UMANE

Numele cursantului:

Statut: Student Masterand Absolvent

Universitatea/Locul de munca:

Specializarea/Domeniul ocupational

Inginer / Inspector resurse umane

CNP:

Seria si numarul actului de identitate:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Data completarii:

CUPRINSUL

PLANULUI DE AFACERI

I. Cuprins

II. REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI

III. DESCRIEREA AFACERII

IV. DESCRIEREA PRODUSELOR SAU SERVICIILOR

V. ANALIZA PIETEI

VI. PLANUL DE MARKETING

VII. PLANUL OPERATIONAL

VIII. MANAGEMENT SI ORGANIZARE

IX. PLANUL FINANCIAR

X. ANEXE

II. REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI

Realizati un rezumat al planului de afaceri intr-un limbaj profesional, in maximum o pagina.

Tineti minte ca aceasta parte este citita de investitori in primul rand; daca nu atrage atentia asupra potentialului afacerii si nu starneste interesul, este posibil ca finantatorii sa nu citeasca mai departe!

III. DESCRIEREA AFACERII

· Descrieti pe larg afacerea dvs., obiectivele, modul de functionare, actionariatul;

· Includeti cateva informatii despre industria in care veti activa, mai ales daca acesta este un domeniu de nisa sau unul cu care potentialii investitori nu sunt familiarizati. Descrieti situatia industriei, precum si orice estimari in ceea ce priveste cresterea economica si schimbarile in urmatorii ani - si modul in care societatea dumneavoastra se va adapta sau va valorifica aceste schimbari

Prezentati motivele pentru care credeti ca afacerea va fi una de succes. Realizati o lista cu punctele forte specifice si competentele dumneavoastra si ale echipei;

· Introduceti si orice considerente juridice speciale, pe care ar trebui sa le cunoasca investitorii: licente necesare, conditii speciale de munca, de mediu, taxe de autorizare, etc.;

· Daca aceasta este o afacere de vanzare cu amanuntul, ce vindeti si cui? Cum va situati pe piata?;

· Utilizati atat concepte precum ‘satisfacerea nevoilor clientilor’ – dar precizand exact ce, cu si de ce, cat si estimari privind vanzarile in unitati (la acest paragraf, nu este nevoie sa precizati tinte financiare, ci numai operationale).

IV. DESCRIEREA PRODUSELOR SAU SERVICIILOR

· Descrieti produsul si / sau serviciile oferite, in contextul climatului actual pentru acest tip de afacere;

· Ce nevoi satisfac produsele / serviciile oferite?

· Cum si de ce sunt mai bune produsele dvs decat cele ale competitiei?

· Care sunt preturile la care vor fi vandute produsele / serviciile dvs. si cum se situeaza ele in raport cu preturile competitorilor?

· Ce calitati sau avantaj competitive au produsele sau serviciile dvs.?

· Aveti posibilitatea sa atasati desene, specificatii, brosuri si alte materiale de marketing, capturi de ecran Web si fotografii de prototipuri la sfarsitul planului de afaceri, pentru a completa aceste informatii.

V. ANALIZA PIETEI

· Elaborati analiza mediului extern al afacerii dumneavoastra; includeti referiri la legislatia si reglementarile relevante, situatia economica, informatii cu privire la structura populatiei si la mediul tehnologic, etc.;

· Includeti o descriere a pietei pe care veti activa, precum si o analiza a principalilor competitori;

· Analizati avantajele competitive ale produselor / serviciilor principalilor dumneavoastra competitori;

· Colectati informatii, in vederea analizarii modului in care ele vor influenta activitatea viitoare despre orice alti factori pe care ii condiderati relevanti;

· Elaborati o analiza SWOT a afacerii dvs.

VI. PLANUL DE MARKETING

· Includeti informatii cu privire la clientii dvs. in functie de varsta, gen si nivelul veniturilor (daca este vorba despre persoane fizice), respectiv tipul de companii in functie de cifra de afaceri si locatie geografica;

· Aflati cat de mare este piata, precum si tendintele si modificarile anticipate. Daca prevedeti orice obstacole, cum le veti depasi? Realizati (daca stiti si aveti capabilitatile necesare) si cercetari independente: de exemplu explorati modelele de trafic in cartierul in care aveti de gand sa va localizati, aflati cine este competitia directa si indirecta pentru compania dumneavoastra (includeti in mod obligatoriu lista principalilor concurenti), etc;

· Planul dvs. ar trebui sa includa statistici solide, cifre, precum si alte detalii, care vor pune bazele pentru proiectiile dvs. de vanzari si perspectivele pe termen lung ;

· Decideti cum vor fi stabilite preturile;

· Includeti informatii cu privire la politica de vanzari, precum si o previzionare a acestora pe termen scurt, mediu si lung;

· Descrieti nisa dvs de piata si strategia dvs. pentru a o ocupa;

· Cum veti promova afacerea dvs. si cum va veti maximiza bugetul pentru publicitate? Veti folosi networkingul social, targuri, adeziunea la un grup de afaceri, si asa mai departe?

· Care este imaginea pe care doriti sa o oferiti companiei si prin ce eforturi de publicitate si promovare doriti sa o sprijiniti?

· Motivati fiecare decizie privind strategia aleasa.

VIII. MANAGEMENT SI ORGANIZARE

· Includeti informatii privind conducerea afacerii, profilele persoanelor din conducere, atributiile posturilor si limitele de competenta;

· Proceduri de inlocuire a persoanelor din conducere in caz de incapacitate temporara sau permanenta;

· Prezentati structura organizatorica;

· Includeti informatii privind previziunea si gestionarea riscurilor.

IX. PLANUL FINANCIAR

· Evaluati cheltuielile de investitie;

· Realizati o previzionare a cheltuielilor directe si indirecte si a veniturilor pe 12 luni;

· Puteti include si o proiectie a profitabilitatii afacerii pe 4 ani;

· Analizati cash flow-ul si identificati sursele de finantare necesare, precum si costurile aferente atragerii finantarii respective;

· Prezentati o strategie de recuperare a investitiei ;

· Realizati o analiza a volumului vanzarilor in functie de diferiti factori.

ANEXA 2

Anexa 2

Numele studentului care a propus Planul de afaceri: ................................

Planul de afaceri propus propus: ........................

Expertul care evaluează ......................

GRILA DE EVALUARE

Nr.

Indicatori

Punctaj

Observaţii

INDICATORI PENTRU EVALUAREA PROIECTULUI

 1. REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI

S1. Este realizat un sumar executiv?

S2. Sunt descrise pe scurt produsele şi serviciile?

S3. Sunt descrişi pe scurt clienţii, piaţa şi competiţia?

S4. Este prevăzută investiţia iniţială şi utilizarea acesteia?

S5. Sunt indicate sursele de profitabilitate?

 1. DESCRIEREA AFACERII

S6. Este descrisă pe larg afacerea, obiectivele, modul de funcţionare?

S7. Sunt descrise produsele / serviciile ce se vor vinde/presta, inclusiv caracteristici speciale, precum şi beneficii pentru consumator, care merg dincolo de structura produsului / serviciului?

S8. Este specificată industria în care activează?

S9. Sunt prezentate motivele considerate a asigura succesul afacerii? Există o listă cu punctele forte specifice şi competenţele echipei şi managerului?

S10. Sunt enumerate considerente juridice speciale, pe care ar trebui să le cunoască investitorii: licenţe necesare, condiţii speciale de muncă, de mediu, taxe de autorizare, etc?

3. DESCRIEREA PRODUSELOR SAU SERVICIILOR

S11. Sunt descrise produsele şi / sau serviciile oferite, în contextul climatului actual pentru acest tip de afacere?

S12. Sunt descrise calităţile sau avantajele tehnice ale produsului sau serviciului prezentat, care va face afacerea să fie mai bună decât competiţia?

4. ANALIZA PIEŢEI

S13. Este inclusă o descriere a pieţei în care va activa, precum şi o analiză a principalilor competitor?

S14. Sunt analizate avantajele competitive ale produselor / serviciilor principalilor competitori?

S15. Sunt prezentate informaţii, în vederea analizării modului în care ele vor influenţa activitatea viitoare ?

S16. Este elaborată o analiză SWOT a afacerii?

5. PLANUL DE MARKETING

S17. Sunt stabiliţi cu exactitate clienţii dvs. în funcţie de vârstă, gen şi nivelul veniturilor (dacă este vorba despre persoane fizice), respectiv tipul de companii în funcţie de cifra de afaceri şi locaţie geografică?

S18. Este prezentată dimensiunea pieţei, precum şi tendinţele şi modificările anticipate? Cum vor fi depăşite obstacolele? Sunt prezentate cercetări independente? Sunt incluse statistici solide, cifre, precum şi alte detalii, care pun bazele pentru proiecţiile de vânzări şi perspectivele pe termen lung

S19. Este descrisă metodologia de stabilire a preţurilor ?

S20. Este prevăzută modalitatea de promovare a afacerii şi cum vor fi maximizate beneficiile de imagine?

S21. Alocaţi cheltuieli iniţiale de promovare şi marketing în cash flow.

6. PLANUL OPERAŢIONAL

S22. Sunt incluse informaţii privind toate operaţiunile procesului de producţie / furnizare?

S23. Sunt prezentate informaţii cu privire la spaţiile de care este nevoie pentru derularea activităţilor de producţie / vânzare / furnizare / management şi organizare, inclusiv informaţii privind costurile şi modalităţile de dobândire ale acestora?

S24. Sunt explicate avantajele localizării afacerii într-un anume loc?

S25. Sunt prezentate echipamentele de care este nevoie în derularea afacerii şi costurile acestora?

S26. Sunt prezentate autorizaţiile, certificatele, licenţele, brevetele şi mărcile de care va fii nevoie, precum şi costurile şi procedurile de dobândire a acestora?

S27. Este inclus în cadrul planului operaţional informaţii referitoare la furnizori, termene şi modalităţi de plată, stocuri de mărfuri, aprovizionare?

7. MANAGEMENT ŞI ORGANIZARE

S28. Sunt incluse informaţii privind conducerea afacerii, profilele persoanelor din conducere, atributiile posturilor si limitele de competenta?

S29. Este prezentată structura organizatorică?

S30. Sunt incluse informaţii privind previziunea si gestionarea riscurilor?

VIII. PLANUL FINANCIAR

S31. Sunt prezentate cheltuielile de investiţie?

S32. Este realizată o previzionare a cheltuielilor directe şi indirecte şi a veniturilor pe 12 luni?

S33. Este inclusă o proiecţie a profitabilităţii afacerii pe 4 ani?

S34. Este prezentată o strategie de recuperare a investiţiei?

TOTAL

Anexa 3

DECLARATIE

de confidentialitate si impartialitate

Subsemnatul(a)..................................................membru/ expert cooptat în comisia de evaluare şi selecţie a planurilor de afaceri depuse în cadrul proiectului „E.H.R. – Antreprenoriat pentru Resurse Umane” declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii următoarele:

a) nu am calitatea de ruda de gradul I, II sau afin cu persoane care candidează în cadrul competiţiei cu planuri de afaceri;

b) nu am nici un interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/planurilor de afaceri.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului candidaturilor/planurilor de afaceri evaluate, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către candidaţi a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare şi selecţie.

Înteleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei civile si penale.

Nume şi prenume membru comisie,

………………………….

(semnătura)

Anexa 4

Raport privind rezultatele procesului de evaluare